Hodně zaměstnanců, penzistů, studentů, ale i podnikatelů využívá pro případný přivýdělek práci na dohodu o pracovní činnosti. Podívejme se v praktických příkladech, jak se může lišit zdanění.

Zaměstnanec může na základě dohody o pracovní činnosti pracovat pro zaměstnavatele maximálně polovinu stanovené týdenní doby. Dohoda o pracovní činnosti musí být vždy uzavřena písemně. Zdanění u dohody o pracovní činnosti se liší v závislosti na hrubé měsíční odměně, zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv nebo jestli má zaměstnanec vyřešen u své pojišťovny pojistný vztah. Jak se může zdanění lišit?

Práce na DPČ do limitu - příklad

Zaměstnanec Lukáš si přivydělává na základě DPČ pro druhého zaměstnavatele. Hrubá měsíční odměna v roce 2023 bude činit 3 900 korun. V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti do limitu, potom se z dohody o pracovní činnosti neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Limit pro neplacení pojistného v roce 2023 je 3 999 korun a méně, v roce 2022 to bylo 3 499 korun a méně. Panu Lukášovi tedy nebude z dohody o pracovní činnosti sraženo sociální ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu bude činit 585 korun (3 900 korun x 15 procent). Prohlášení k dani má pan Lukáš podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Čistá odměna na účet je tak 3 315 korun (3 900 korun - 585 korun).

Student Karel si bude na DPČ s hrubou odměnou do limitu přivydělávat pro dva zaměstnavatele současně, což je samozřejmě možné. Ani z jedné dohody o pracovní činnosti nebude student Karel platit sociální a zdravotní pojištění, neboť limit pro neplacení pojistného se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

 

Pracující penzista - příklad

Pan Jaroslav je ve starobním důchodu a přivydělává si na základě dohody o pracovní činnosti 15 tisíc korun. Pro účely placení zdravotního pojištění je pan Jaroslav státním pojištěncem, neprovádí se dopočet do minima. Vzhledem k tomu, že je hrubá odměna nad limit, tak se z ní platí sociální i zdravotní pojištění. Starobní důchodci nejsou od platby pojistného osvobození.

Na zdravotním pojištění bude panu Jaroslavovi sraženo 675 korun (15 tisíc korun x 4,5 procenta) a na sociálním pojištění 975 korun (15 tisíc korun x 6,5 procenta). Při výpočtu daně z příjmu uplatní pan Jaroslav slevu na poplatníka, stejně jako ostatní zaměstnanci, kteří mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu, proto pan Jaroslav nebude platit žádnou daň z příjmu. Čistá odměna na účet bude tedy 13 350 korun (15 tisíc korun - 675 korun - 975 korun).

OSVČ přivydělávající si na DPČ - příklad

Podnikatelka Simona si bude v některých měsících roku 2023 přivydělávat formou závislé činnosti na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 24 tisíc korun. Paní Simona může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Na dani z příjmu bude paní Simoně z dohody o pracovní činnosti sraženo 1 030 korun (24 tisíc korun x 15 procent - 2 570 korun).

Na sociálním pojištění potom 1 560 korun (24 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotní pojištění 1 080 korun (24 tisíc korun x 4,5 procenta). Do daňového přiznání za rok 2023 bude muset podnikatelka Simona uvést nejenom příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti, ale i příjmy plynoucí z práce na dohodu o pracovní činnosti. Od zaměstnavatele si bude muset vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023.

Do přehledů pro výpočet ročního zdravotního a sociálního pojištění však bude uvádět pouze hrubý zisk plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti se do přehledů neuvádí.

 

Povinnost podat daňové přiznání - příklad

Paní Alena bude v roce 2023 pracovat současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Hrubá měsíční odměna bude vždy u každého zaměstnavatele více než 21 tisíc korun. Z obou dohod bude tedy paní Alena sraženo sociální a zdravotní pojištění.

Prohlášení k dani bude mít moci paní Alena podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého si sníží vypočtenou daň z příjmu o slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. U druhého zaměstnavatele již slevu na poplatníka neuplatní.

Zdroj: https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/zdaneni-dohody-o-pracovni-cinnosti-v-roce-2023-v-prikladech-1394030

Autor: Petr Gola