V souladu s opatřením vlády ČR o povinném testování zaměstnanců ze dne 19. 11. 2021 představujeme řešení přijaté společností Agentura práce Plzeň s.r.o.

1)      Dle bodu I., odstavce 1. přijímáme, jako zaměstnavatel, povinnost testovat všechny zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s výjimkami dle bodu IV. Odst. a), b), c), d) výše uvedeného opatření

2)      Testování samotesty probíhá na pracovišti: Agentura práce Plzeň s.r.o., Plzeň, Přemyslova 111/3 pod dozorem pověřeného pracovníka. Negativní výsledek testu je elektronicky zaznamenán a zaměstnanec obdrží potvrzení do Testovacího průkazu s vyznačením data, do kterého test platí. V případě pozitivního výsledku testu postupuje zaměstnavatel v souladu s nařízením vlády ČR o povinném testování zaměstnanců ze dne 19. 11. 2021  

3)      Výjimka z testování platí pro osoby:

  • Které jsou očkovány proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku
  • s prodělaným laboratorně potvrzeným onemocněním covid-19 kdy již uplynula doba nařízené izolace a probíhající ochrannou lhůtou 180 dní
  • které podstoupily v posledních 7 dnech vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – PCR test, nebo antigenní s platností testu 7 dní

4)      Platnost výjimky kontroluje pověřený pracovník zaměstnavatele, Agentury práce Plzeň s.r.o. a zaměstnanec podepisuje „Prohlášení zaměstnance – covid-19“.

5)      Zaměstnanec Agentury práce Plzeň s.r.o., který se nezúčastní testování a neprokáže přípustnou formou, že se na něj vztahuje výjimka, nebude přidělen k žádnému uživateli do doby, než splní povinnost dle uvedeného opatření.